wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Informacje ekonomiczne >>

Średnia powierzchnia gospodarstw w 2022 roku

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych  w gospodarstwie rolnym  w poszczególnych województwach w 2022 roku.

 

Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w 2022 roku

(w hektarach)

Województwo dolnośląskie

18,00

Województwo kujawsko-pomorskie

17,01

Województwo lubelskie

8,16

Województwo lubuskie

23,03

Województwo łódzkie

8,10

Województwo małopolskie

4,28

Województwo mazowieckie

8,90

Województwo opolskie

19,66

Województwo podkarpackie

5,10

Województwo podlaskie

12,73

Województwo pomorskie

20,16

Województwo śląskie

8,45

Województwo świętokrzyskie

6,00

Województwo warmińsko-mazurskie

23,63

Województwo wielkopolskie

14,41

Województwo zachodniopomorskie

32,80

 
Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2022 roku wynosi 11,32 ha.

 

Źródło: arimr.gov.pl
Opracowanie: Renata Gazda