wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Informacje ekonomiczne >>

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników od IV kw. 2022 r.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników od IV kw. 2022 r.
status ubezpieczonego
i powierzchnia gospodarstwa rolnego
ubezpieczenie emerytalno-rentowe ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie  Składka kwartalna za jednego ubezpieczonego ŁĄCZNIE 
 Wymiar składki miesięcznej na FER składka podstawowa miesięczna składka dodatkowa miesięczna razem składka miesięczna (3+4) kwartalnie składka miesięczna składka kwartalna
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Rolnik/małżonka (-ek) rolnika prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o pow. w ha przelicz.:                      
 do 50 ha                                                                                                              składka podstawowa = 10% emerytury podstawowej 108,00 0,00 108,00 324,00 60,00 180,00 504,00
powyżej 50 do 100 ha składka podstaw + 12% emeryt podstaw 108,00 130,00 238,00 714,00 60,00 180,00 894,00
 powyżej 100 do 150 ha składka podstaw + 24% emeryt podstaw 108,00 260,00 368,00 1 104,00 60,00 180,00 1 284,00
powyżej 150 do 300 ha składka podstaw + 36% emeryt podstaw 108,00 390,00 498,00 1 494,00 60,00 180,00 1 674,00
powyżej 300 ha składka podstaw + 48% emeryt podstaw 108,00 521,00 629,00 1 887,00 60,00 180,00 2 067,00
II. Domownik rolnika
(w każdej kategorii obszarowej)
składka podstawowa = 10% emerytury podstawowej 108,00 0,00 108,00 324,00 60,00 180,00 504,00
III. Rolnik/małżonka (-ek) rolnika prowadzący działalność gospodarczą i działalność rolniczą w gospodarstwie rolne o pow. w ha przelicz.:                
do 50 ha dwukrotność składki podstaw 216,00 0,00 216,00 648,00 60,00 180,00 828,00
powyżej 50 do 100 ha dwukrotność składki podstaw+12%emeryt podst 216,00 130,00 346,00 1 038,00 60,00 180,00 1 218,00
 powyżej 100 do 150 ha dwukrotność składki podstaw+24%emeryt podst 216,00 260,00 476,00 1 428,00 60,00 180,00 1 608,00
powyżej 150 do 300 ha dwukrotność składki podstaw+36%emeryt podst 216,00 390,00 606,00 1 818,00 60,00 180,00 1 998,00
powyżej 300 ha dwukrotność składki podstaw+48%emeryt podst 216,00 521,00 737,00 2 211,00 60,00 180,00 2 391,00
IV. Domownik rolnika prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą  (w każdej kategorii obszarowej) dwukrotność składki podstaw 216,00 0,00 216,00 648,00 60,00 180,00 828,00
Źródło: krus.gov.pl
Opracowanie: Barbara Mieczkowska