wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Informacje ekonomiczne >>

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II i III kwartale 2021 r

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II i III kwartale 2021 r

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w  II i III kwartale 2021 r. (w zł)

Status
ubezpieczonego
i wielkość
gospodarstwa
rolnego

Wysokość składki na ubezpieczenie w zł

emerytalno-rentowe


wypadkowe, chorobowe,
macierzyńskie

Składki
łącznie
od jednego
ubezpieczonego
kwartalnie

podstawowa
składka
miesięczna

dodatkowa
składka
miesięczna

razem składka
miesięczna
(2+3)

kwartalnie

składka
miesięczna

kwartalnie

1

2

3

4

5

6

7

8


I. Rolnik/małżonka (-ek) rolnika prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o pow. w ha przelicz.:

do 50 ha

101,00

0,00

101,00

303,00

42,00

126,00

429,00

powyżej 50 ha
do 100 ha

101,00

122,00

223,00

669,00

42,00

126,00

795,00

powyżej 100 ha
do 150 ha

101,00

243,00

344,00

1032,00

42,00

126,00

1 158,00

powyżej 150 ha do 300 ha

101,00

365,00

466,00

1 398,00

42,00

126,00

1 524,00

powyżej 300 ha

101,00

487,00

588,00

1 764,00

42,00

126,00

1 890,00

Domownik rolnika(w każdej kategorii obszarowej)

101,00

0,00

101,00

303,00

42,00

126,00

429,00


II. Rolnik/małżonka (-ek) rolnika prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o pow. w ha przelicz.:

do 50 ha

202,00

0,00

202,00

606,00

42,00

126,00

732,00

powyżej 50 ha
do 100 ha

202,00

122,00

324,00

972,00

42,00

126,00

1 098,00

powyżej 100 ha
do 150 ha

202,00

243,00

445,00

1 335,00

42,00

126,00

1 461,00

powyżej 150 ha
do 300 ha

202,00

365,00

567,00

1 701,00

42,00

126,00

1 827,00

powyżej 300 ha

202,00

487,00

689,00

2 067,00

42,00

126,00

2 193,00

Domownik rolnika prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą
(w każdej kategorii obszarowej)

202,00

0,00

202,00

606,00

42,00

126,00

732,00

Źródło: krus.gov.pl
Opracowanie: Klaudia Miziej