WMODR >> Informacje branżowe >> Informacje ekonomiczne >>

Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt hodowlanych w 2019 roku

Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt hodowlanych w 2019 roku

Minister rolnictwa i rozwoju wsi corocznie w drodze rozporządzenia określa sumy dopłat dla poszczególnych upraw rolnych i hodowli zwierząt na rok następny. Na podstawie rozporządzenia z 27.11.2018 r. dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia w 2019 roku wynosi:

 • 65% składki do 1 ha uprawy upraw: zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych,truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych;
 • 65% składki do 1 sztuki: bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń.

Na podstawie rozporządzenia z dnia 21 listopada 2018 roku minister rolnictwa i rozwoju wsi ustalił również maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw i zwierząt gospodarskich w 2019 roku.
Maksymalne sumy ubezpieczenia w 2019 r. do 1 ha upraw rolnych wraz z porównaniem do roku ubiegłego:

 • zboże - 13 200 zł (dopłata większa o 2550 zł);
 • kukurydza - 8470 zł (dopłata większa o 20 zł);
 • rzepak i rzepik -10 200 zł (dopłata większa o 300 zł);
 • chmiel - 61 650 zł (dopłata większa o 5600 zł);
 • tytoń - 28 710 zł (dopłata mniejsza o 2640 zł);
 • warzywa gruntowe - 171 650 zł (dopłata większa o 42 050 zł);
 • drzewa i krzewy 119 620 zł (dopłata mniejsza o 11 880 zł);
 • truskawki - 62 050 zł (dopłata mniejsza o 22 450 zł);
 • ziemniaki - 20 000 zł (dopłata mniejsza o 5 000 zł);
 • buraki cukrowe - 9 000 zł (dopłata mniejsza o 900 zł);
 • rośliny strączkowe - 14 000 zł (dopłata mniejsza o 400 zł.

Maksymalne sumy ubezpieczenia w 2019 r. do 1 szt. zwierząt wraz z porównaniem do roku ubiegłego:

 • bydło - 9800 zł (dopłata o 4200 zł mniej);
 • konie - 11 280 zł (dopłata o 1080 więcej);
 • owce - 700 zł (bez zmian);
 • kozy - 700 zł (bez zmian);
 • świnie - 1560 zł (dopłata o 180 zł mniej);
 • kury, perlice i przepiórki - 53 zł (bez zmian);
 • kaczki - 65 zł (bez zmian);
 • gęsi - 250 zł (bez zmian);
 • strusie - 1330 zł (bez zmian);
 • indyki - 129 zł (dopłata o 4 zł mniej).

Źródło:prawo.sejm.gov.pl