WMODR >> Informacje branżowe >> Informacje ekonomiczne >>

Średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rolnym w 2018 roku

Średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rolnym w 2018 roku

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2018 r. poz.1312) 19 września 2018 roku  ARiMR ogłosiła informacje o wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym.

województwo

średnia wielkość powierzchni

(w hektarach)

dolnośląskie 16,72
          kujawsko - pomorskie           16,14
lubelskie 7,86
lubuskie 21,52
łódzkie 7,84
małopolskie 4,10
mazowieckie 8,68
opolskie 18,69
podkarpackie 4,83
podlaskie 12,44
pomorskie 19,42
śląskie 7,85
świętokrzyskie 5,77
warmińsko - mazurskie 23,05
wielkopolskie 13,74
zachodniopomorskie 30,78

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2018 roku wyniosła 10,81 ha.

 

Źródło:  Agencja restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa