WMODR >> Informacje branżowe >> Informacje ekonomiczne >>

Średnie ceny gruntów ornych w II kwartale 2018 roku, z podziałem na województwa.

Średnie ceny gruntów ornych w II kwartale 2018 roku, z podziałem na województwa.

Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w II kwartale 2018 r. wg województw - obowiązują od 8 października 2018 r.

województwo grunt orny-ogółem, w zł grunt orny-dobry, w zł grunt orny-średni, w zł grunt orny-słaby, w zł
dolnośląskie 35 947 47 500 35 000 28 500
kujawsko-pomorskie 56 620 67 753 56 498 42 682
lubelskie 31 660 47 836 31 902 20 698
lubuskie 28 856 33 800 30 636 24 766
łódzkie 37 785 51 240 39 700 27 713
małopolskie 31 290 36 651 29 042 21 969
mazowieckie 40 785 55 961 41 474 30 989
opolskie 47 117 65 850 44 492 30 401
podkarpackie 24 306 30 275 23 364 17 244
podlaskie 41 517 59 375 44 808 35 389
pomorskie 38 724 56 538 40 146 32 169
śląskie 34 153 53 777 36 410 20 230
świętokrzyskie 27 440 35 901 24 621 18 938
warmińsko - mazurskie 43 174 51 185 45 477 36 991
wielkopolskie 59 949 77 215 62 695 42 272
zachodniopomorskie 28 385 34 896 28 981 22 817
Polska 44 252 54 781 45 657 32 257

Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w II kwartale 2018 r. wg województw - obowiązują od 8 października 2018 r.

grunty dobre - grunty klas I, II, III a
grunty średnie - grunty klas III b, IV
grunty słabe - grunty klas V, VI
łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych
łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich
łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych

 

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa