WMODR >> Informacje branżowe >> Informacje ekonomiczne >>

Średnie ceny gruntów w IV kwartale 2019 roku

Ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych w IV kwartale 2019 r. według województw - obowiązują od 27 lutego 2020 r.

Województwo

Użytki rolne ogółem

Grunt orny

ogółem

dobry

średni

słaby

(klasy I, II, IIIa)

(klasy IIIb, IV)

(klasy V, VI)

w złotych za hektar

Dolnośląskie

35 839

36 591

44 500

36 100

30 044

Kujawsko-pomorskie

55 864

56 274

70 000

55 659

40 681

Lubelskie

34 226

34 738

53 082

33 076

22 069

Lubuskie

29 767

30 515

34 500

32 961

26 482

Łódzkie

41 591

41 832

57 619

43 521

34 706

Małopolskie

34 235

34 584

41 241

31 932

26 950

Mazowieckie

40 205

40 905

56 842

44 181

30 965

Opolskie

47 318

47 788

65 989

44 247

32 527

Podkarpackie

27 840

28 781

37 967

28 133

19 542

Podlaskie

46 390

47 528

80 000

52 899

34 720

Pomorskie

41 232

41 564

60 000

42 876

33 547

Śląskie

39 217

39 217

57 273

41 111

22 500

Świętokrzyskie

31 154

31 530

39 530

28 767

16 859

Warmińsko-mazurskie

42 700

43 841

55 000

46 115

36 949

Wielkopolskie

61 508

63 348

84 364

65 385

44 264

Zachodniopomorskie

29 423

29 423

37 325

29 200

22 300

POLSKA

46 975

47 706

60 457

48 738

34 252

Źródło: arimr.gov.pl
Opracowanie: Renata Gazda