WMODR >> Informacje branżowe >> Informacje ekonomiczne >>

Informacje ekonomiczne

Średnie ceny gruntów w IV kwartale 2019 roku

Data utworzenia: 02-03-2020

Ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych w IV kwartale 2019 r. według województw - obowiązują od 27 lutego 2020 r. Województwo Użytki rolne ogółem Grunt...
czytaj więcej

Podatek rolny w 2020 roku

Data utworzenia: 04-02-2020

Według komunikatu Prezesa GUS  z dnia 18 października 2019  r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 - wynosi 58,46 zł za 1 dt. Oznacza to, że stawka podatku rolnego w 2020 roku wynosi od jednego ha przeliczeniowego 146,15 zł (co stanowi...
czytaj więcej

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w I kwartale 2020 roku

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w I kwartale 2020 roku

Data utworzenia: 22-01-2020 ; Data modyfikacji: 29-01-2020

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników  w I kwartale 2020 r. Status ubezpieczonego i wielkość gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych Wysokość składki na ubezpieczenie (w zł) emerytalno-rentowe wypadkowe, chorobowe,...
czytaj więcej

Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku jednoczesnego prowadzenia działalności rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej

Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku jednoczesnego prowadzenia działalności rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej

Data utworzenia: 22-01-2020 ; Data modyfikacji: 29-01-2020

Zgodnie z przepisem art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik, który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczyna współpracę przy prowadzeniu tej działalności, może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeśli: 1) podlegał temu...
czytaj więcej

Średnie ceny gruntów w II kwartale 2019r.

Średnie ceny gruntów w II kwartale 2019r.

Data utworzenia: 01-10-2019

czytaj więcej

Średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w 2019r.

Średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w 2019r.

Data utworzenia: 01-10-2019

czytaj więcej

Zwrot podatku akcyzowego - drugi termin składania wniosków

Zwrot podatku akcyzowego - drugi termin składania wniosków

Data utworzenia: 06-08-2019

Zgodnie z informacją MRiRW  od 1 sierpnia do 2 września br. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego. Odpowiedni wniosek wraz z FV, które stanowią dowód nabycia oleju napędowego (zakup musiał mieć miejsce od 1 lutego do 31 lipca br.) należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze...
czytaj więcej

Średnie ceny gruntów ornych w IV kwartale 2018 r. z podziałem na województwa

Średnie ceny gruntów ornych w IV kwartale 2018 r. z podziałem na województwa

Data utworzenia: 30-05-2019

Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w IV kwartale 2018 r. wg województw - obowiązują od 25 marca 2019 r. województwo grunt orny-ogółem, w zł grunt orny-dobry, w zł grunt orny-średni, w zł grunt orny-słaby, w zł dolnośląskie 37 085 48 000 36 706 27...
czytaj więcej