WMODR >> O firmie >> Z życia WMODR >>

Kwiecień 2019

XI Wiosenne Targi Ogrodnicze „Pamiętajcie o ogrodach”
Targi odbędą się na terenie siedziby WMODR w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91 w dniach 27-28 kwietnia br. W programie targów zaplanowano prezentację: roślin i artykułów szkółkarskich, sadowniczych i ogrodniczych; maszyn i urządzeń do produkcji ogrodniczej; zabudowy, wyposażenia i aranżacji ogrodów; instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii; nawozów i środków ochrony roślin; rękodzielnictwa; instytucji i organizacji rolniczych działających na rzecz rolnictwa i szkół rolniczych. Zapraszamy Wystawców i Zwiedzających do udziału w targach. Komisarzem targów jest Magdalena Pusz, tel. 665 991 329.

Zapraszamy do udziału w formach szkoleniowych organizowanych przez WMODR z siedzibą w Olsztynie
Na terenie wszystkich powiatów województwa odbywają się szkolenia w formach wiejskich, gminnych i powiatowych poświęcone zagadnieniom produkcji roślinnej i zwierzęcej, ochronie środowiska, pomocowym środkom finansowym przeznaczonym na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, a także aspektom organizacyjnym gospodarstwa rolnego; informacje o tematyce, terminach i miejscach spotkań można uzyskać u Doradców Gminnych, na stronie internetowej Ośrodka oraz aplikacji na telefony komórkowe o nazwie ODR Olsztyn. Szczególnej Państwa uwadze polecamy konferencję „Innowacje w ogrodnictwie” w dniu 02 kwietnia 2019 r. w Gościńcu Warmińskim w Ornecie. Kontakt do organizatora bezpośredniego – Magdalena Pusz, tel. 665 991 329, a także seminarium „Formalno-prawne aspekty prowadzenia działalności agroturystycznej” 12 kwietnia 2019 r. w siedzibie Oddziału WMODR w Olecku, kontakt - Maria Kapuścińska, tel. 665 892 311.

Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie
Zapraszamy osoby w wieku 18-35 lat z województwa warmińsko-mazurskiego prowadzące, bądź zamierzające prowadzić gospodarstwo rolne, do udziału w Olimpiadzie. Etapy powiatowe przeprowadzają Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego (PZDR) w okresie 15 marca – 05 czerwca br. Finał wojewódzki odbędzie się w siedzibie WMODR w Olsztynie w dniu 19 czerwca br. Regulamin Olimpiady dostępny jest w siedzibie WMODR oraz w siedzibach PZDR.

Trwa kampania składania wniosków o płatności za 2019 rok
Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW są składane w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus dostępnej poprzez stronę internetową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl. Rolnik ubiegający się o przyznanie płatności zobowiązany jest do złożenia wniosku w okresie od 15 marca do 15 maja br. Jeśli wniosek złożony zostanie po 15 maja br., ale nie później niż do dnia 10 czerwca br., za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będą zmniejszenia należnej rolnikowi kwoty płatności o 1%. Zapraszamy do korzystania z fachowego doradztwa oraz usług wypełniania wniosków przez doradców WMODR.

Nabór wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020

  • „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” oraz „Rolnictwo ekologiczne” – termin naboru: 15 marca - 15 maja 2019 r.
  • "Modernizacja gospodarstw rolnych - oszba A B C" - termin naboru: 29 marca - 27 maja 2019 r.
  • "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" - termin naboru: 29 marca - 28 czerwca 2019 r.
  • „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” – termin naboru: 15 kwietnia – 31 maja 2019 r.

Zapraszamy do korzystania z fachowego doradztwa w zakresie wymienionych działań PROW na lata 2014-2020 oraz z usług sporządzania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej świadczonych przez pracowników WMODR z siedzibą w Olsztynie, Oddziału w Olecku oraz Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego.

„Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”
To tytuł dwóch konferencji, które odbyły się w siedzibie WMODR w Olsztynie w dniu 20 i 21 marca 2019 r. Konferencje zorganizowane z inicjatywy Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w których udział wzięli przedstawiciele 13 Ministerstw: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Infrastruktury, Obrony Narodowej, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Edukacji Narodowej, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Sportu i Turystyki, Inwestycji i Rozwoju, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Zdrowia, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Cyfryzacji, przedstawiając swoją ofertę dla obszarów wiejskich i ich mieszkańców. W konferencjach uczestniczyli starostowie, burmistrzowie i wójtowie gmin miejsko-wiejskich i wiejskich. Materiały pokonferencyjne dostępne są w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie Prezydenta RP.

 

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik