WMODR >> O firmie >> Z życia WMODR >>

Styczeń 2019

Zadania WMODR z siedzibą w Olsztynie na rok 2019
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie prowadzi doradztwo rolnicze obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego w celu poprawy poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenia konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspierania zrównoważonego  rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich. Priorytetowymi zadaniami Ośrodka w roku 2019 będą:

 1. Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF i ptasiej grypy, z uwzględnieniem bioasekuracji.
 2. Wsparcie wdrażania systemów Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020, w tym upowszechnianie wiedzy na temat wypełniania wniosku o płatności obszarowe w formie elektronicznej.
 3. Wzmocnienie działań na rzecz transferu wiedzy pomiędzy nauką a praktyką rolniczą i promowanie innowacyjnych rozwiązań.
 4. Upowszechnianie i promocja produkcji zdrowej żywności.
 5. Upowszechnianie działań na rzecz biogospodarki, ochrony gleb, wód i powietrza oraz dostosowań do zmian klimatycznych, w tym zakresie.

Operacje szkoleniowe w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego PROW na lata 2014-2020
WMODR w miesiącach styczeń-marzec br. przeprowadzi dwie operacje szkoleniowe pn. „Nowoczesne technologie uprawy zbóż” oraz „Normy i wymogi wzajemnej zgodności”. Łącznie odbędą się 53 szkolenia na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Zapraszamy rolników, domowników, małżonków rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie oraz właścicieli lasów do udziału w szkoleniach. Harmonogramy szkoleń, wraz z danymi kontaktowymi doradców prowadzących nabór, dostępne są na stronie internetowej WMODR.

Realizacja usług doradczych w ramach poddziałania 2.1 „Wsparcie korzystania z usług doradczych” PROW na lata 2014-2020
WMODR rozpoczyna realizację 3-letnich programów doradczych finansowanych ze środków EFRROW. Zachęcamy rolników do skorzystania z bezpłatnych programów, w ramach których doradca:

 1. wykona analizę sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego,
 2. prowadzić będzie rachunkowość gospodarstwa poprzez zapisy w ewidencji przychodów i rozchodów,

a także, w zależności od potrzeb rolnika, doradca może:

 1. ocenić dostosowanie gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności lub
 2. pomóc w dostosowaniu gospodarstwa rolnego do wymogów BHP lub
 3. świadczyć usługę związaną z integrowaną ochroną roślin, w tym oceną zagrożenia agrofagami i pomocą w podejmowaniu decyzji w zakresie stosowania metod i zabiegów lub
 4. pomóc w uczestnictwie w systemach jakości lub systemie rolnictwa ekologicznego, w tym w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do rolnictwa ekologicznego oraz w realizacji rolnictwa ekologicznego.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do właściwego terytorialnie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego lub do siedziby WMODR w Olsztynie lub Oddziału w Olecku.

Nabory wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020

 • „Współpraca”; czas naboru: 16 listopada 2018 r. – 14 stycznia 2019 r.
 • „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”; czas naboru: 28 grudnia 2018 r. – 25 lutego 2019 r.
 • „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”; czas naboru: 31 stycznia - 1 marca 2019 r.

Zachęcamy do korzystania z fachowego doradztwa w zakresie wymienionych poddziałań PROW na lata 2014-2020 oraz z usług sporządzania niezbędnej dokumentacji świadczonych przez pracowników WMODR z s. w Olsztynie, Oddziału w Olecku oraz Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego.

Olimpiady Wiedzy Rolniczej

 • Olimpiada Młodych Producentów Rolnych – finał województwa warmińsko-mazurskiego – odbędzie się w siedzibie WMODR w Olsztynie w dniu 26.02.2019 r. Inicjatorem olimpijskich zmagań młodych rolników, w wieku 17-40 lat, jest Związek Młodzieży Wiejskiej. Olimpiada przebiega w trzech etapach: I – eliminacje szkolne oraz zgłoszenia osób indywidualnych, II – finały wojewódzkie, III – finał krajowy, w którym udział wezmą osoby (pięć osób z każdego województwa) z najwyższą punktacją za wiedzę w finałach wojewódzkich. Finał krajowy odbędzie się podczas XXV Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach w dniach 15-17.03.2019 r. Karty zgłoszenia uczniów oraz osób indywidualnych należy przesłać do 25 stycznia br. na adres Związku Młodzieży Polskiej. Regulamin Olimpiady dostępny jest na stronie www.zmw.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać również w Dziale Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw WMODR, tel. 89/535 76 84, w. 44.
 • Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie odbędzie się w siedzibie WMODR w Olsztynie w drugiej połowie czerwca br. Zapraszamy osoby w wieku 18-35 lat prowadzące, bądź zamierzające prowadzić gospodarstwo rolne, do udziału w Olimpiadzie. W czerwcowym finale Olimpiady wezmą udział zwycięzcy rozgrywek powiatowych organizowanych przez Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego w okresie marzec-czerwiec 2019 roku. Informacje o terminach olimpiad powiatowych oraz regulaminie zmagań można uzyskać u kierowników PZDR.

Imprezy targowe WMODR z siedzibą w Olsztynie w roku 2019
Zapraszamy już dzisiaj wystawców i zwiedzających na targi organizowane corocznie przez Ośrodek na terenie jego siedziby w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91.

 • XI Wiosenne Targi Ogrodnicze „Pamiętajcie o ogrodach” odbędą się w dniach 27-28.04.2019 r. W programie targów zaplanowano prezentację: roślin i artykułów szkółkarskich, sadowniczych i ogrodniczych; maszyn i urządzeń do produkcji ogrodniczej; zabudowy, wyposażenia i aranżacji ogrodów; instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii; nawozów i środków ochrony roślin; rękodzielnictwa oraz żywności tradycyjnej i regionalnej; instytucji i organizacji rolniczych działających na rzecz rolnictwa oraz szkół rolniczych. Komisarzem targów jest Magdalena Pusz, tel. 665 991 329; e-mail: m.pusz@w-modr.pl
 • XXVI Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko dla rolnictwa” odbędą się w dniach 07-08.09.2019 r. Zaprezentowane zostaną, m.in.: nowoczesne ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze, a także rośliny i artykuły szkółkarskie, sadownicze i ogrodnicze. Nie zabraknie żywności tradycyjnej i regionalnej, rękodzieła oraz stoisk informacyjno-doradczych instytucji i jednostek działających na rzecz rolnictwa. Komisarzem targów jest Mirosław Fesnak, tel. 605 098 542; e-mail: m.fesnak@w-modr.pl.
Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik