wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Gospodarstwo domowe >> Turystyka wiejska >>

Konkurs pn.: „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne z tradycjami”

Już po raz drugi Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, sekcja Gospodarstwa Wiejskiego i Agroturystyki, organizuje konkurs polegający na wyłonieniu najlepszych gospodarstw agroturystycznych z naszego regionu.

Celem konkursu jest promocja gospodarstw agroturystycznych, popularyzacja wypoczynku na obszarach wiejskich oraz kreowanie przyjaznego wizerunku wsi i ukazywanie jej walorów krajoznawczych i kulturowych. Konkurs ma także na celu motywowanie gospodarzy do podnoszenia jakości świadczonych usług, podwyższania standardu gospodarstw oraz zapewnienia gościom bezpieczeństwa i komfortu wypoczynku. Konkurs promuje powiązanie z tradycjami regionu m.in. wykorzystywanie elementów wystroju wnętrz związanych z regionem, rękodzieło ludowe oraz możliwość korzystania z żywności produkowanej w gospodarstwie.

Do udziału w konkursie zapraszamy właścicieli gospodarstw agroturystycznych z obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego:

  •  wynajmujących gościom do 5-ciu pokoi,
  • prowadzących czynne gospodarstwo rolne,
  • przyjmujących turystów nie dłużej niż od 1 stycznia 2016 roku,
  • zgłoszonych do ewidencji innych obiektów,  w których świadczone są usługi hotelarskie
  • którzy nie byli laureatami poprzedniej edycji Konkursu.

Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie wypełnionego formularza stanowiącego załącznik regulaminu Konkursu wraz z co najmniej pięcioma zdjęciami bądź krótkiego filmu (do 5 min.) prezentującego gospodarstwo agroturystyczne.

Zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu przyjmowane są od 4 do 18 maja 2023r na adres: m.dudek@w-modr.pl. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w trakcie seminarium „Dobre praktyki i trendy w funkcjonowaniu gospodarstw agroturystycznych”, które odbędzie się w czerwcu br. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody finansowe i rzeczowe.

Z wynikami konkursu  z roku ubiegłego można zapoznać się na stronie

https://wmodr.pl/informacje/4041

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Osoba do kontaktu: Marta Dudek tel.665 892 846

u Regulamin.docx (26.47 KB, DOCX)
Opracowanie: Marta Dudek