wmodr.pl

Gospodarstwa agroturystyczne z tradycjami, podsumowanie konkursu

Gospodarstwa agroturystyczne z tradycjami, podsumowanie konkursu

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w czerwcu 2022 r. zorganizował konkurs na „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne z tradycjami”. Celem przedsięwzięcia była przede wszystkim promocja gospodarstw agroturystycznych, popularyzacja wypoczynku na wsi, a także walorów krajoznawczych, kulturowych oraz tradycji regionu. Ponadto, konkurs przyczynił się do identyfikacji różnorodnych miejsc i usług w zakresie agroturystyki, motywowania do podnoszenia jakości świadczonych usług oraz kreowania przyjaznego wizerunku wsi.
Zgodnie z regulaminem konkursu oceniano m.in.: atrakcyjność oferty, standard gospodarstwa, powiązanie z tradycją i regionem, możliwość korzystania z żywności produkowanej w gospodarstwie, zagwarantowanie bezpieczeństwa i komfortu wypoczynku, aktywność i kreatywność kwaterodawcy w promowaniu własnego gospodarstwa agroturystycznego.

Opracowanie: SW