wmodr.pl

Żywność wysokiej jakości

Żywność wysokiej jakości

Żywność wysokiej jakości, krótkie łańcuchy dostaw oraz lokalne systemy żywnościowe stanowią kluczowe kierunki działań wspierających rolnictwo, jak również wielofunkcyjny i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

Polityka wyróżniania produktów żywnościowych opiera się na potwierdzaniu ich specyficznego charakteru oraz wyjątkowych cech poprzez uczestnictwo w systemach i programach wyróżniających wysoką jakość. Dzięki tym działaniom konsumenci otrzymują produkty o pożądanych walorach jakościowych, zaś producenci mają możliwość ich wyróżnienia, promocję oraz efektywniejszą sprzedaż. Działaniami realizującymi ten kierunek są również wszelkiego rodzaju inicjatywy wspierające promocję i sprzedaż, co przyczynia się do organizacji łańcucha dostaw żywności. Uczestnictwo w systemach i programach promujących żywność wysokiej jakości stwarza warunki przynależności do danej marki, budowania jej wizerunku, a tym samym rozpoznawalności.

Opracowanie: SW