wmodr.pl

Lokalnie i z pomysłem na talerzu

Lokalnie i z pomysłem na talerzu

Lokalne produkty mogą stać się ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój i atrakcyjność terytorium, w którym jest wytwarzane. Produkty te odznaczają się wysoką jakością, która jest ściśle związana z miejscem i tradycyjnym sposobem wytwarzania. Produkty lokalne mają tym samym szansę zwiększenia zainteresowania nimi osób, które poszukują ciekawych, często unikatowych walorów kulinarnych.

Lokalni producenci, dzięki skróconej drodze do klienta, mają możliwość ograniczenia kosztów związanych z produkcją czy wprowadzeniem produktu do obrotu. Ta forma organizacji dystrybucji pozwala im na większe zagospodarowanie własnych zasobów surowcowych, jak i możliwości produkcyjnych, a odpowiednia promocja wytwarzanych produktów umożliwia dywersyfikację działalności gospodarstw rolnych, może mieć wpływ na zatrudnienie na wsi oraz podniesienie poziomu dochodów jej mieszkańców.

Produkty lokalne, w krótkich łańcuchach dostaw żywności, są przez klientów coraz częściej i chętniej nabywane. Dzisiejsi konsumenci należą do osób, które dokonują zakupów biorąc pod uwagę przede wszystkim takie czynniki, jak zdrowie czy wygoda. Nabywanie lokalnych produktów sprzyja poprawie zaufania względem pochodzenia i jakości żywności.

Opracowanie: SW