wmodr.pl

Dobre praktyki w rolniczym handlu detalicznym

Dobre praktyki w rolniczym handlu detalicznym

Rolniczy handel detaliczny (RHD) to jedna z form działalności, dla której w polskim porządku prawnym przyjęto odrębne uregulowania w zakresie nadzoru organów urzędowej kontroli żywności oraz zastosowano określone preferencje podatkowe.

Warunkiem koniecznym sprzedaży w formie RHD jest, by żywność pochodziła w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu, a sprzedaż odbywała się z zachowaniem limitów wskazanych w rozporządzeniu oraz limitu przychodów z takiej sprzedaży do kwoty 40 000 złotych, o ile producent chce korzystać z preferencji podatkowych.
W ramach RHD możliwe jest m.in. przetwórstwo i zbywanie wytworzonej żywności konsumentom końcowym, a także na rzecz zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, zlokalizowanych na ograniczonym obszarze, to znaczy na terenie województwa, w którym gospodarstwo jest położone lub województw ościennych.
W myśl obowiązujących przepisów prawa żywnościowego podmioty działające na rynku spożywczym są odpowiedzialne za bezpieczeństwo zdrowotne żywności na każdym etapie produkcji.

Najważniejsze wymagania rolniczego handlu detalicznego z zakresu bezpieczeństwa żywności:
•    produkcja i zbywanie żywności nie może stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i wpływać niekorzystnie na zdrowie publiczne;
•    obowiązek dokumentowania ilości zbywanej żywności;
•    nakaz oznakowania miejsca sprzedaży;
•    zakaz wykorzystywania do produkcji mięsa zwierząt kopytnych pozyskanego z uboju dokonanego poza rzeźnią zatwierdzoną przez powiatowego lekarza weterynarii (np. z tzw. uboju na użytek własny);
•    wyprodukowane produkty / przetwory podlegają nadzorowi organów odpowiednio Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo Inspekcji Weterynaryjnej.

Opracowanie: SW