wmodr.pl

Antybiotykooporność – czy jest się czego bać?

Antybiotykooporność – czy jest się czego bać?

Czym są antybiotyki ?

Antybiotyki to substancje, które w niskich stężeniach wpływają na struktury komórkowe lub procesy metaboliczne mikroorganizmów, hamując ich wzrost i podziały. Wykazują niską toksyczność wobec tkanek, dzięki czemu znalazły zastosowanie w leczeniu zakażeń bakteryjnych.

Czym jest antybiotykooporność?
Jeśli antybiotyk nie zabija albo nie hamuje namnażania się bakterii, to o takim szczepie bakteryjnym mówimy, że jest on oporny na dany antybiotyk, a leczenie tym lekiem jest nieskuteczne. Oporność może być:

- Naturalna – bakterie są naturalnie oporne na niektóre antybiotyki. Ta naturalna oporność występowała od zawsze, jeszcze przed erą antybiotykową jako właściwość danego gatunku drobnoustroju. Niemal każdy gatunek bakterii jest z natury oporny na jakąś grupę antybiotyków.

- Nabyta – powstaje w wyniku wytworzenia odporności na dany antybiotyk, a często nawet na całą grupę antybiotyków. Odporność ta może być uzyskana spontanicznie, w wyniku mutacji. Może się też pojawić w wyniku nabycia genów od innej bakterii.

Oporność na antybiotyki wzrasta. Po prawie wieku od odkrycia penicyliny stwierdza się występowanie opornych szczepów wśród wszystkich gatunków bakterii i wobec każdej grupy antybiotyków. Sytuacja ta prowadzi do znacznego ograniczenia możliwości skutecznej terapii zakażeń.

Opracowanie: SW