wmodr.pl

Od rekreacji po edukację, czyli paleta możliwości gospodarstw agroturystycznych

Od rekreacji po edukację, czyli paleta możliwości gospodarstw agroturystycznych

Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w Polsce spowodował pojawienie się nowych form aktywności ludności wiejskiej. Jednym z najczęściej spotykanych przejawów przedsiębiorczości jest pozarolnicza działalność gospodarcza, bowiem prowadzenie tradycyjnego gospodarstwa rolnego bardzo często nie zapewnia jego właścicielom satysfakcjonującego poziomu dochodu. Wielu rolników decyduje się w związku z tym na świadczenie usług agroturystycznych, edukacyjnych czy też terapeutycznych w swoich gospodarstwach, zyskując tym samym dodatkowe, alternatywne źródła dochodów.

Agroturystka
To popularna forma turystyki i rodzaj działalności na wsi, a jej specyfiką jest oferowanie usług turystycznych w środowisku wiejskim, ściśle powiązanym z rolnictwem. Jest również jedną, z wiodących form aktywizacji i ożywienia obszarów wiejskich w Polsce i na świecie. Rozwój działalności agroturystycznej na terenach rolniczych stwarza możliwość zatrudnienia a tym samym zwiększa dochód rolników i ich rodzin. Warto podkreślić, iż wpływa również na rozwój pokrewnych gałęzi, wśród których wymienić można gastronomię, handel czy przetwórstwo.

Opracowanie: SW