wmodr.pl

Formy sprzedaży produktów rolnych z gospodarstwa

Formy sprzedaży produktów rolnych z gospodarstwa

Sprzedaż żywności wyprodukowanej w gospodarstwie rolnym stanowi jedną z możliwości zwiększenia dochodów rolników i cieszy się coraz większym zainteresowaniem konsumentów. Obecnie w Polsce funkcjonują cztery formy działalności sprzedaży produktów rolno-spożywczych na małą skalę:
- dostawy bezpośrednie
- sprzedaż bezpośrednia
- rolniczy handel detaliczny (RHD)
- działalność marginalna, ograniczona i lokalna (MOL)

Rejestracja działalności

Konieczne jest jedynie złożenie pisemnego wniosku o wpis do rejestru zakładów:
- 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności do właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii (PLW) w przypadku prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego i/lub tzw. „żywności złożonej” tj. zawierającej jednocześnie produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
- 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności do właściwej terytorialnie powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej (PSSE) w przypadku prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia roślinnego

u Formy sprzedazy.pdf (10.04 MB, PDF)
Opracowanie: SW