wmodr.pl

Antybiotykooporność – problem współczesnej cywilizacji

Antybiotykooporność – problem współczesnej cywilizacji

Antybiotykooporność to zdolność drobnoustrojów do przeżycia w obecności leku przeciwdrobnoustrojowego. Jest ona formą przystosowania się organizmu do środowiska. Oporność na leki przeciwdrobnoustrojowe to cecha, która wytwarza się u drobnoustrojów, nie zaś u samych ludzi.

Typy antybiotykooporności:

  • nabyta – spowodowana długotrwałym zażywaniem antybiotyków,
  • pierwotna – będąca naturalną postacią bakterii, uniemożliwiającą właściwe zadziałanie antybiotyków.
Opracowanie: SW