wmodr.pl

Zdrowy styl życia. Co to znaczy?

Zdrowy styl życia. Co to znaczy?

Zdrowie to całkowity fizyczny, psychiczny i społeczny dobrostan człowieka, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawność. Głównym czynnikiem wpływającym na zdrowie człowieka jest zdrowy styl życia. Zdrowy styl życia to nie tylko dbanie o ciało i organizm, to coś znacznie więcej. Według Światowej Organizacji Zdrowia pojęcie zdrowego stylu życia to równowaga pomiędzy wszystkimi sferami zdrowia człowieka, fizyczną, umysłową i społeczną.

Zdrowy styl życia opiera się na kilku podstawowych czynnikach: właściwa dieta, aktywność fizyczna, unikanie czynników szkodliwych, umiejętność odpoczywania i właściwe podejście do życia. Jest to zbiór codziennych decyzji, zachowań, wykonywanych czynności oraz nawyków. Składa się on z wielu elementów, do których zaliczamy:
- sposób odżywiania,
- aktywność fizyczną,
- umiejętności radzenia sobie ze stresem,
- stosowanie używek (nikotyna, alkohol, środki psychoaktywne),
- unikanie czynników ryzyka.

Każdy człowiek w trakcie swojego życia tworzy indywidualne wzory zachowań, które wybiera spośród alternatywnych możliwości dostępnych w zależności od sytuacji społeczno-ekonomicznej. Styl życia kształtuje również:
- poziom wykształcenia,
- możliwości finansowe,
- przekonania
oraz czynniki zewnętrzne takie jak:
- sytuacja ekonomiczna kraju,
- polityczna,
- kulturowa,
- normy społeczne,
- środowisko.

Opracowanie: SW