wmodr.pl

Zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi w gospodarstwie rolnym

Zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi w gospodarstwie rolnym

W dzisiejszych czasach na polskich wsiach widoczna jest monokultura. Zmieniony przez człowieka krajobraz wsi z którego zniknęły miedze, rowy, zbiorniki wodne, niewielkie lasy i zarośla będące ostoją wielu gatunków zwierząt, pomagające w kumulowaniu wilgoci, ograniczające wysuszenie gleb, wpływające w korzystny sposób na mikroklimat obszarów wiejskich jest zagrożony występowaniem niedoborów wody, a w konsekwencji zjawiskiem suszy. Ponadto zauważalne w ostatnich latach zmiany klimatu, które powodują zauważalne anomalia pogodowe, potęgują te niekorzystne skutki. W czasach, gdy rośnie zapotrzebowanie na wodę w rolnictwie, właściwym staje się konieczność ochrony zasobów wodnych, a także racjonalnego gospodarowania nimi.

W jaki sposób maksymalnie wykorzystać wodę, która jest dostępna?

Między innymi poprzez:
-    Retencjonowanie wody (tzw. mała retencja) - magazynowanie wody w naturalnych i sztucznych zbiornikach wodnych;
-    Odpowiednie metody agrotechniczne.

Opracowanie: SW