WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >>

Przedsiębiorczość i wsparcie finansowe z UE

Rolniczy handel detaliczny

Rolniczy handel detaliczny

Data utworzenia: 08-02-2019

Rolniczy handel detaliczny to jedna z form handlu detalicznego, dla której w świetle obowiązującego prawa przyjęto odrębne uregulowanie nadzoru organów urzędowej kontroli żywności oraz zastosowano preferencje podatkowe. W ramach rolniczego handlu detalicznego możliwa jest produkcja i przetwarzanie żywności pochodzenia zwierzęcego i...
czytaj więcej

Dofinansowanie małych i średnich przedsiębiorstw z RPO województwa warmińsko-mazurskiego

Dofinansowanie małych i średnich przedsiębiorstw z RPO województwa warmińsko-mazurskiego

Data utworzenia: 08-02-2019

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 najwięcej środków przeznacza na wsparcie przedsiębioczości, projekty innowacyjne, łączące sferę biznesu oraz nauki. Prawie połowa dofinansowania skierowana jest do przedsiębiorstw, w szczególności tych małych i średnich. Premiowane są projekty, w...
czytaj więcej

Praktyczne informacje o ekonomii społecznej

Praktyczne informacje o ekonomii społecznej

Data utworzenia: 08-02-2019

Ekonomia społeczna jest jednym ze sposobów określenia działalności gospodarczej, łączącej cele społeczne i ekonomiczne. Określana jest także jako gospodarka społeczna lub przedsiębiorczość społeczna. Definicja ekonomii społecznej jest bardzo szeroka. Najbardziej popularną i często stosowaną jest definicja sformułowana przez...
czytaj więcej

Od pola do widelca: produkcja, przetwórstwo i sprzedaż w ekologii

Od pola do widelca: produkcja, przetwórstwo i sprzedaż w ekologii

Data utworzenia: 07-02-2019

Komisja Europejska, w ramach strategii Europa 2020, podkreśla istotną rolę badań i innowacyjności w przygotowaniach Unii Europejskiej do wyzwań w przyszłości. Długookresowy program wzrostu społeczno-gospodarczego UE zakłada trzy priorytety: zrównoważony rozwój, inteligentny wzrost, włączenie społeczne. W realizacji tych...
czytaj więcej

Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego

Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego

Data utworzenia: 07-02-2019 ; Data modyfikacji: 20-02-2019

Dwa atomy wodoru i jeden tlenu dają życie. Cząsteczka, którą możemy przedstawić za pomocą chemicznego wzoru H2O, nie posiada substytutu, a jest niezbędna do przetrwania wszystkich organizmów żywych. W ostatnich latach nie tylko stan zasobów wody pitnej budził niepokój i doprowadzał do powstawania konfliktów. Coraz...
czytaj więcej

Certyfikacja produktu tradycyjnego – innowacyjny kierunek promocji żywności regionalnej

Certyfikacja produktu tradycyjnego – innowacyjny kierunek promocji żywności regionalnej

Data utworzenia: 07-02-2019

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. Funkcjonowanie struktury organizacyjnej KSOW, w tym SIR i realizacja zadań Sieci, w...
czytaj więcej

Działanie Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020

Działanie Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020

Data utworzenia: 07-02-2019 ; Data modyfikacji: 08-02-2019

System rolnictwa ekologicznego istnieje niezależnie od płatności ekologicznych, jednakże wsparcie finansowe uzyskiwane w ramach działania Rolnictwo ekologiczne może w dużym stopniu wspomóc prowadzenie gospodarstwa metodami ekologicznymi. Płatności ekologiczne mają zatem charakter pomocniczy wobec czynników rynkowych, takich jak rozwój...
czytaj więcej