WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >>

Przedsiębiorczość i wsparcie finansowe z UE

Restrukturyzacja małych gospodarstw  bez ASF i na obszarach ASF

Restrukturyzacja małych gospodarstw bez ASF i na obszarach ASF

Data utworzenia: 11-03-2020 ; Data modyfikacji: 15-04-2020

KOMU MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC? Pomoc może być przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, jeżeli: 1.    Jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:        a) gospodarstwa rolnego obejmującego co najmniej 1 ha UR i, lub        b) nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie...
czytaj więcej

Jak zorganizować i poprowadzić szkolenie

Jak zorganizować i poprowadzić szkolenie

Data utworzenia: 11-02-2020

O efektywności każdego szkolenia decyduje przede wszystkim sposób jego organizacji i profesjonalne podejście do tematu, a co za tym idzie – ułożenie odpowiedniego programu oraz dobór właściwego miejsca i czasu. O czym jeszcze należy pamiętać organizując skuteczne szkolenie? Większość szkoleń organizowanych w...
czytaj więcej

Możliwości wsparcia finansowego przedsiębiorstw

Możliwości wsparcia finansowego przedsiębiorstw

Data utworzenia: 08-11-2019

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój wspiera prowadzenie badań naukowych, rozwój nowych, innowacyjnych technologii oraz działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Cele główne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Celem głównym (POIR) jest wspieranie innowacyjności i...
czytaj więcej

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w ramach PROW 2014-2020

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w ramach PROW 2014-2020

Data utworzenia: 25-09-2019

Z powszechnie stosowanych praktyk wynika, że najczęściej rozwijane funkcje pozarolnicze na obszarach wiejskich to: usługi, turystyka, leśnictwo, rzemiosło, mieszkalnictwo, czy drobna wytwórczość. Wymienione rodzaje działalności gospodarczych wiążą się często z trudną sytuacją ekonomiczną gospodarstw rolnych, która prowadzi do...
czytaj więcej

Rolnicze kwalifikacje zawodowe

Rolnicze kwalifikacje zawodowe

Data utworzenia: 24-06-2019

Po zmianach do rozporządzenia z 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego...
czytaj więcej

Premie dla młodych rolników

Premie dla młodych rolników

Data utworzenia: 29-05-2019

Wsparcie dla młodych rolników w wysokości 150 tys. zł ma na celu przede wszystkim  ułatwienie rozpoczęcia samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych i nabywanych gospodarstwach rolnych przez osoby pełnoletnie, które będą w stanie sprostać wymogom dotyczącym zarówno beneficjenta operacji, jak i...
czytaj więcej

Modernizacja gospodarstw rolnych

Modernizacja gospodarstw rolnych

Data utworzenia: 29-05-2019

Proces przygotowania biznesplanu, na podstawie którego zostanie rozpatrzony wniosek o przyznanie pomocy, może okazać się bardzo trudny ze względu na liczbę niezbędnych dokumentów. W związku z tym przedstawiam informacje przydatne przy przygotowaniu i wypełnianiu dokumentacji. Operację można zrealizować w ramach czterech obszarów: A...
czytaj więcej

Formalnoprawne aspekty prowadzenia działalności agroturystycznej

Formalnoprawne aspekty prowadzenia działalności agroturystycznej

Data utworzenia: 08-04-2019

Agroturystyka jest formą świadczenia usług turystycznych w czynnym gospodarstwie rolnym. Opiera się o bazę noclegową i aktywność rekreacyjną związaną z gospodarstwem rolnym, jego otoczeniem przyrodniczym, turystycznym i usługowym. Usługi turystyczne w gospodarstwie rolnym świadczone są w oparciu o zabudowania, grunty i inne zasoby tego gospodarstwa, z...
czytaj więcej