WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >>

Przedsiębiorczość i wsparcie finansowe z UE

Promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi mazurskiej – dobre praktyki zachowania tradycyjnej architektury na Mazurach

Promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi mazurskiej – dobre praktyki zachowania tradycyjnej architektury na Mazurach

Data utworzenia: 17-09-2020

Krajobraz otacza nas zewsząd i nie da się od niego uciec. Nie jest jednak tylko pięknym lub brzydkim widokiem. Jest strukturą przestrzenną, w której zakodowane są różne treści i symbole. Posiada wartości estetyczne, informacyjne, symboliczne, ekonomiczne, społeczne, historyczne czy emocjonalne. Jest zatem kategorią wielu znaczeń –...
czytaj więcej

Innowacyjne działalności pozarolnicze – alternatywa dla małych gospodarstw w województwie warmińsko-mazurskim

Innowacyjne działalności pozarolnicze – alternatywa dla małych gospodarstw w województwie warmińsko-mazurskim

Data utworzenia: 17-07-2020

Udział rolnictwa w strukturze gospodarki narodowej, w miarę rozwoju gospodarczego, zmniejsza się na rzecz sektorów pozarolniczych, głównie przemysłu i usług. Produkcja żywności jest w coraz szerszym zakresie realizowana nie tylko przez samo rolnictwo. Zmiany te wynikają przede wszystkim ze zmieniającej się roli sektora żywnościowego w...
czytaj więcej

Premie dla młodych rolników ważne wymogi, zobowiązania i informacje  wyd. III uzupełnione

Premie dla młodych rolników ważne wymogi, zobowiązania i informacje wyd. III uzupełnione

Data utworzenia: 08-06-2020

Wsparcie dla młodych rolników w wysokości 150 tys. zł ma na celu przede wszystkim ułatwienie rozpoczęcia samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych i nabywanych gospodarstwach rolnych przez osoby pełnoletnie, które będą w stanie sprostać wymogom dotyczącym zarówno beneficjenta operacji, jak i...
czytaj więcej

Możliwości wsparcia przedsięwzięć na obszarach wiejskich z Działania LEADER w ramach PROW 2014-2020

Możliwości wsparcia przedsięwzięć na obszarach wiejskich z Działania LEADER w ramach PROW 2014-2020

Data utworzenia: 16-04-2020

LEADER – to jedno z działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które ma pomóc włączyć mieszkańców wsi w proces podejmowania decyzji i działań mających na celu poprawę jakości ich życia. Najważniejszym podmiotem tego procesu jest społeczność lokalna. Działanie to jest bardzo popularne wśród...
czytaj więcej

Korzyści wynikające z grupowych form działania rolników

Korzyści wynikające z grupowych form działania rolników

Data utworzenia: 16-04-2020

Rolnicy, dzięki zrzeszaniu się w grupy czy organizacje producentów, mogą osiągnąć wiele korzyści, których są pozbawieni działając indywidualnie. Przede wszystkim mogą oni znacząco poprawić swoją pozycję rynkową, ustabilizować zbyt swoich produktów oraz zwiększyć opłacalność produkcji. Mają również większą...
czytaj więcej

Restrukturyzacja małych gospodarstw  bez ASF i na obszarach ASF

Restrukturyzacja małych gospodarstw bez ASF i na obszarach ASF

Data utworzenia: 11-03-2020 ; Data modyfikacji: 15-04-2020

KOMU MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC? Pomoc może być przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, jeżeli: 1.    Jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:        a) gospodarstwa rolnego obejmującego co najmniej 1 ha UR i, lub        b) nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie...
czytaj więcej

Jak zorganizować i poprowadzić szkolenie

Jak zorganizować i poprowadzić szkolenie

Data utworzenia: 11-02-2020

O efektywności każdego szkolenia decyduje przede wszystkim sposób jego organizacji i profesjonalne podejście do tematu, a co za tym idzie – ułożenie odpowiedniego programu oraz dobór właściwego miejsca i czasu. O czym jeszcze należy pamiętać organizując skuteczne szkolenie? Większość szkoleń organizowanych w...
czytaj więcej

Możliwości wsparcia finansowego przedsiębiorstw

Możliwości wsparcia finansowego przedsiębiorstw

Data utworzenia: 08-11-2019

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój wspiera prowadzenie badań naukowych, rozwój nowych, innowacyjnych technologii oraz działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Cele główne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Celem głównym (POIR) jest wspieranie innowacyjności i...
czytaj więcej