WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >>

Przedsiębiorczość i wsparcie finansowe z UE

Premie dla młodych rolników ważne wymogi, zobowiązania i informacje  wyd. III uzupełnione

Premie dla młodych rolników ważne wymogi, zobowiązania i informacje wyd. III uzupełnione

Data utworzenia: 08-06-2020

Wsparcie dla młodych rolników w wysokości 150 tys. zł ma na celu przede wszystkim ułatwienie rozpoczęcia samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych i nabywanych gospodarstwach rolnych przez osoby pełnoletnie, które będą w stanie sprostać wymogom dotyczącym zarówno beneficjenta operacji, jak i...
czytaj więcej

Możliwości wsparcia przedsięwzięć na obszarach wiejskich z Działania LEADER w ramach PROW 2014-2020

Możliwości wsparcia przedsięwzięć na obszarach wiejskich z Działania LEADER w ramach PROW 2014-2020

Data utworzenia: 16-04-2020

LEADER – to jedno z działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które ma pomóc włączyć mieszkańców wsi w proces podejmowania decyzji i działań mających na celu poprawę jakości ich życia. Najważniejszym podmiotem tego procesu jest społeczność lokalna. Działanie to jest bardzo popularne wśród...
czytaj więcej

Korzyści wynikające z grupowych form działania rolników

Korzyści wynikające z grupowych form działania rolników

Data utworzenia: 16-04-2020

Rolnicy, dzięki zrzeszaniu się w grupy czy organizacje producentów, mogą osiągnąć wiele korzyści, których są pozbawieni działając indywidualnie. Przede wszystkim mogą oni znacząco poprawić swoją pozycję rynkową, ustabilizować zbyt swoich produktów oraz zwiększyć opłacalność produkcji. Mają również większą...
czytaj więcej

Restrukturyzacja małych gospodarstw  bez ASF i na obszarach ASF

Restrukturyzacja małych gospodarstw bez ASF i na obszarach ASF

Data utworzenia: 11-03-2020 ; Data modyfikacji: 15-04-2020

KOMU MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC? Pomoc może być przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, jeżeli: 1.    Jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:        a) gospodarstwa rolnego obejmującego co najmniej 1 ha UR i, lub        b) nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie...
czytaj więcej

Jak zorganizować i poprowadzić szkolenie

Jak zorganizować i poprowadzić szkolenie

Data utworzenia: 11-02-2020

O efektywności każdego szkolenia decyduje przede wszystkim sposób jego organizacji i profesjonalne podejście do tematu, a co za tym idzie – ułożenie odpowiedniego programu oraz dobór właściwego miejsca i czasu. O czym jeszcze należy pamiętać organizując skuteczne szkolenie? Większość szkoleń organizowanych w...
czytaj więcej

Możliwości wsparcia finansowego przedsiębiorstw

Możliwości wsparcia finansowego przedsiębiorstw

Data utworzenia: 08-11-2019

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój wspiera prowadzenie badań naukowych, rozwój nowych, innowacyjnych technologii oraz działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Cele główne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Celem głównym (POIR) jest wspieranie innowacyjności i...
czytaj więcej

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w ramach PROW 2014-2020

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w ramach PROW 2014-2020

Data utworzenia: 25-09-2019

Z powszechnie stosowanych praktyk wynika, że najczęściej rozwijane funkcje pozarolnicze na obszarach wiejskich to: usługi, turystyka, leśnictwo, rzemiosło, mieszkalnictwo, czy drobna wytwórczość. Wymienione rodzaje działalności gospodarczych wiążą się często z trudną sytuacją ekonomiczną gospodarstw rolnych, która prowadzi do...
czytaj więcej

Rolnicze kwalifikacje zawodowe

Rolnicze kwalifikacje zawodowe

Data utworzenia: 24-06-2019

Po zmianach do rozporządzenia z 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego...
czytaj więcej