wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >> Produkcja roślinna >>

Wpływ odmiany na plonowanie kukurydzy

Wpływ odmiany na plonowanie kukurydzy

Jednym z najważniejszych aspektów uprawy kukurydzy jest wybór wysokiej jakości materiału siewnego oraz odmiany dopasowanej do potrzeb i możliwości. Plonowanie kukurydzy w dużej mierze uzależnione jest od grupy wczesności. Im wcześniejsza odmiana, tym ma krótszy okres wegetacyjny. Ma to bezpośrednie przełożenie na wysokość uzyskiwanego plonu. Wszystkie odmiany znajdujące się w krajowym rejestrze poddane zostały uprzednio kilkuletniemu cyklowi badań, podczas których oceniano wartość gospodarczą i określano ich wczesność. Przydatność nowych odmian podlega ponadto weryfikacji w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO).Wczesność odmian określana jest skalą FAO, polegającą na porównaniu ocenianej odmiany z przyjętymi wzorcami wczesności. W związku z dużym zróżnicowaniem warunków klimatycznych w naszym kraju, uprawa kukurydzy na ziarno jak i na kiszonkę wymaga ścisłej rejonizacji odmianowej.

u Kukurydza.pdf (4.18 MB, PDF)
Opracowanie: SW