wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >> Produkcja roślinna >>

Przegląd polskich odmian kukurydzy

Przegląd polskich odmian kukurydzy

W Polsce kukurydza pod względem zasiewów zajmuje drugie miejsce po pszenicy. Powierzchnia uprawy kukurydz to około 1,2 mln ha. Z tego połowę zbiera się na kiszonkę i połowę na ziarno. Plony są zróżnicowane w różnych częściach kraju i zależały między innymi od uprawianej odmiany.

Odmiany kukurydzy charakteryzują się zróżnicowaniem cech rolniczych, dlatego warto przed podjęciem decyzji o wyborze odmiany zapoznać się z ich charakterystyką oraz wybrać odpowiednią odmianę do warunków glebowych i klimatycznych w gospodarstwie. Spośród odmian oferowanych przez producentów są takie które wyraźnie lepiej plonują (nawet o 15-20 proc.) i warto je wybrać do uprawy. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w ramach programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR) podał wyniki plonowania odmian kukurydzy co roku. Dane te mogą być pomocne przy podjęciu decyzji o wyborze odmiany kukurydzy uprawianej na ziarno w następnym roku.

Przy wyborze odmiany przeznaczonej na ziarno powinniśmy kierować się nie tylko odpowiednią wczesnością, wysokością i stabilnością plonowania w każdych warunkach uprawowych na przestrzeni kilku ostatnich lat, ale także odpornością na patogeny, suszę oraz wylegania. Możemy się spodziewać, że odmiany, które plonowały stabilnie w latach o zmiennych warunkach pogodowych będą plonowały lepiej. Uzyskane wyniki mogą jednak być zmienne w zależności od: lokalizacji, rodzaju gleby, zastosowanej agrotechniki oraz przebiegu warunków pogodowych w danym roku. Dlatego nie można traktować ich jako pewnego rezultatu, który zostanie osiągnięty w każdych warunkach glebowych i klimatycznych. Wybór odmiany to bardzo ważna decyzja. Trafny wybór zwiększa potencjał plonowania kukurydzy, a więc i szanse na powodzenie uprawy.