wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >> Produkcja roślinna >>

Uprawa konopi włóknistych

Uprawa konopi włóknistych

Konopie włókniste (siewne, przemysłowe) były uprawiane w Polsce od niepamiętnych czasów. Roślina ta wykorzystywana była głównie jako podstawowy element przemysłu włókienniczego. W latach 90. nastąpił jednak kryzys w uprawie konopi siewnych, spowodowany intensywnym rozwojem przemysłu produkującego sztuczne włókna.

Innym powodem było wprowadzenie wielu obostrzeń w prawie dotyczącym upraw konopi indyjskich, z którymi niesłusznie utożsamiano konopie włókniste. Z uwagi na podobieństwo tych roślin oraz niewiedzę konopie włókniste zaczęto kojarzyć z uzależnieniem, a w konsekwencji uprawy zmniejszono do minimum.

Po latach przerwy w uprawie konopi siewnych w naszym kraju od roku 2015 notuje się wzrost zainteresowania tą rośliną, co uwidocznia się również we wzroście jej udziału w zasiewach. Spowodowane jest to między innymi wzrostem znaczenia proekologicznych trendów, jakim musiał ulec przemysł (wyroby z konopi są w pełni biodegradowalne, a więc przyjazne dla środowiska) oraz możliwością wszechstronnego wykorzystania praktycznie całej rośliny, stosunkowo łatwą i tanią uprawą, a także wysoką opłacalnością (m.in. dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej).

Potencjał konopi przemysłowych dotyczy, poza przemysłem włókienniczym, także innych sektorów gospodarki:

 1. budownictwa (materiał izolacyjny, budulec ścian i dachów),
 2. przemysłu chemicznego (farby lakiery, detergenty),
 3. przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego (oleje i ekstrakty),
 4. przemysłu samochodowego (do produkcji niektórych elementów samochodów),
 5. przemysłu odzieżowego (głównie odzież wojskowa, dziecięca),
 6. przemysłu papierniczego (celuloza konopna charakteryzuje się wyższą jakością niż drzewna),
 7. przemysłu spożywczego (olej konopny, biokomponenty),
 8. przemysłu energetycznego (2,5 razy większa wydajność energetyczna niż przy spalaniu drewna),
 9. rolnictwa:
 • paździerze konopne jako podściółka dla zwierząt oraz podłoże do upraw szklarniowych,
 • doskonały element płodozmianu poprawiający strukturę gleby,
 • dobry przedplon do uprawy zbóż ozimych,
 • uprawa konopi jest najlepszym sposobem na oczyszczenie z toksyn i metali ciężkich terenów poprzemysłowych.