wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >> Produkcja roślinna >>

Bobowate rośliny motylkowe

Bobowate rośliny motylkowe

Bobowate to rodzina roślin o bardzo dużym znaczeniu użytkowym dla człowieka. Jako rośliny pastewne np. koniczyna, lucerna, seradela wykorzystywane są do produkcji pasz oraz na trwałych użytkach zielonych. Nasiona roślin strączkowych takich jak fasola, groch, soczewica, soja to źródło cennego białka roślinnego, a pozostałości roślin na polu to nawozy zielone, które wzbogacają glebę w azot służąc jako nawozy naturalne. Bobowate to także rośliny oleiste np. soja, orzech ziemny, a także dostarczające cennego drewna, gum i garbników np. robinia. Rośliny motylkowe to także rośliny ozdobne np. złotokap, glicynia, karagana, a także lecznicze np. lukrecja, nostrzyk.

Jedną z najważniejszych zalet występowania roślin motylkowych w płodozmianie to wiązanie azotu atmosferycznego z powietrza. Dzieje się to za dzięki bakteriom brodawkowym, które w symbiozie z rośliną wiążą wolny azot, a następnie udostępniają go roślinom następczym. Kolejną ważną zaletą motylkowych jest zwiększenie zawartości substancji organicznej w glebie. Sprawia to masa rozbudowanego systemu korzeniowego, który poprawia też właściwości fizyczne gleby.

Opracowanie: SW