15.12.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Ułatwienia dla rolników ze stref ASF  [2018-07-26]

Ułatwienia dla rolników ze stref ASF

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o  szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedłożony przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi  Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Oznacza to możliwość zastosowania  ustawy z 5 września 2016 r.,
o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium naszego kraju.

Nowa specustawa ma pomóc zdjąć z rynku wieprzowinę tam, gdzie są trudności z przemieszczaniem w związku z ASF.

MRiRW wyjaśnia: „Zaproponowano rozwiązanie, które ułatwi producentom rolnym sprzedaż wolnych od wirusa ASF świń pochodzących z obszarów objętych ograniczeniami wprowadzonymi w związku z wystąpieniem w Polsce afrykańskiego pomoru świń”.

Dla rolników oznacza to możliwość sprzedaży mięsa wyprodukowanego i pozyskanego ze zdrowych świń, utrzymywanych na ww. obszarach, z zastosowaniem przepisów ustawy z  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dotychczas przepisy ustawy o zamówieniach publicznych nie obejmowały zamówień na dostawy produktów mięsnych pochodzących wyłącznie z mięsa wieprzowego, pozyskiwanego  od świń utrzymywanych co najmniej 2 miesiące bezpośrednio przed ubojem w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi, ustanowionymi w związku z wystąpieniem ASF.

Po zmianach przepisów hodowcy utrzymujący trzodę chlewną na ww. obszarach, oferujący mięso wieprzowe spełniające wymagania weterynaryjne, będą mogli zdecydowanie łatwiej sprzedać wyprodukowany surowiec. 

Nowe regulacje mają obowiązywać dzień po ogłoszeniu ich w Dzienniku Ustaw.

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.