15.12.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Konkurs „Młody lektor WMODR 2018”  [2018-07-19]

W dniu 12 lipca br  odbył się w naszym Ośrodku  Konkurs pt. „Młody Lektor WMODR 2018”, którego uczestnikami było 17  młodych  pracowników lub o krótkim stażu pracy w  Warmińsko-Mazurskim Ośrodku  Doradztwa Rolniczego  z siedzibą w Olsztynie.

 1. Cele konkursu:

 - Nabywanie przez pracowników doradztwa rolniczego umiejętności dydaktyczno-metodycznych   i  szkoleniowych;
 - Wymiana informacji i doświadczeń  w przygotowaniu programu szkolenia i prezentacji;
 - Nabywanie umiejętności w wykorzystaniu różnych środków dydaktycznych  oraz metod   wszechstronnie
   aktywizujących słuchaczy;
 - Nabywanie umiejętności  powiązania  informacji teoretycznych z dobrymi  praktycznymi, w odniesieniu
   do środowiska pracy.     

2. Komisja konkursowa:

  Damian Godziński  -  przewodniczący  (Dyrektor WMODR)
  Sonia Solarz-Taciak  -
  z-ca przewodniczącego (Z-ca Dyrektora WMODR)
  Maria Suszko
- członek  (organizator konkursu)
  Arkadiusz Tabaka 
- członek
  Justyna Całka -Orłowska
-członek.

3.  Przedmiot konkursu:

Samodzielnie przygotowana prezentacja i przeprowadzona prelekcja na wybrany temat, zgodnie z regulaminem konkursu dla konkretnej doraźnie dobranej grupy lub zorganizowanego zespołu słuchaczy.

4. Przebieg konkursu:

Uczestnicy konkursu wylosowali kolejność wystąpień. Komisja zapoznała lektorów z regulaminem konkursu i oceniła ich prelekcje wg jednolitych 10 kryteriów oceny, które dotyczyły:

 - przygotowania lektora do prelekcji, w tym znajomości konkretnego środowiska   (do 20 pkt.);
 - wartości merytorycznej, w tym pomysłowości i innowacyjności tematu/prezentacji (do 50 pkt.);
 - osobowości prelegenta, w tym postawy, kontaktu z odbiorcami (do 30 pkt.).
  Uczestnicy mieli również możliwość oceny „każdy każdego”– wg  tych samych kryteriów oceny.

    Wszyscy uczestnicy konkursu byli dobrze i bardzo dobrze przygotowani. Integracja  i możliwość wzajemnego zaprezentowania się  „wśród równych sobie”- to ważna forma w edukacji doradców, których  odbiorcami w codziennej pracy są głównie rolnicy.    Lektorzy otrzymali stosowne dyplomy za uczestnictwo. Tym z najwyższą liczbą punktów przyznanych przez komisję,  Dyrektor WMODR przyznał również nagrody pieniężne.

Galeria zdjęć

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.